5 مقلع تل طن من معادلات الفحم كينيدي٪ 27٪ 27S halswell بوش

8.7 Total: (10)     37 Votes     61 Comments

Arabic frequency list Use of corpora infungood.site

تبلیغات; نقشه سایت; خروجی فید; بخش های سایت. خبر. سیاسی; اقتصادی; ورزشی; علمی; اجتماعی

جزئیات بیشتر

Arabic frequency list corpus.leeds.ac.ukfungood.site

تبلیغات; نقشه سایت; خروجی فید; بخش های سایت. خبر. سیاسی; اقتصادی; ورزشی; علمی; اجتماعی

جزئیات بیشتر

Emgu CV / Tesseract Ocr Svn2Git clone (obsolete) / [9cc...

Download this file.lines (with data),.MB

جزئیات بیشتر